Certifikát spoločnosti NATUR - PACK

Kategórie
 
 
 
 
 

Certifikát spoločnosti NATUR - PACK

Téma životného prostredia patrí medzi popredné témy v rámci EÚ a je úzko spätá najmä s opätovným využívaním surovín, t. j. s problematikou ako je zhodnocovanie a recyklácia odpadov a im predchádzajúce triedenie odpadov. Naša firma nie je ľahostajná voči nášmu životnému prostrediu, potrebnému pre nás aj ďalšie generácie. 

Úspešne spolupracujeme s organizáciou NATUR - PACK, korej hlavným poslaním je zabezpečovať  nakladanie s odpadmi (zber, zhodnocovanie a recyklovanie) pre všetky druhy odpadov z obalov a neobalových výrobkov v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Plníme si vyhradené povinnosti vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v SR, v súlade s platnou legislatívou.

Meditec sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia